Christus

moderne Makonde Schnitzerei(Tansania)

Christus